קבצים

/htm-webaxy/viewurl.htm?url=http%3A%2F%2Fwww%2Egevim%2Eorg%2Eil%2Fcgi-webaxy%2Fsal%2Fsal%2Epl%3Flang=he%26ID=347478_gevim%26act=view%26dbid=pages%26dataid=397%26fid=f39%26name=לוח%20וגיר%2023_5_2014%2Epdf