קיבוץ גבים
חסר רכיב

מרפאה

14/02/2017

מרפאת גבים - שעות קבלת קהל


שעות פעילות המרפאה

קבלת אחות

א'

7:30-10:00

13:00-14:30

ב'

מעבדה – 7:30-8:00

8:00-10:00

13:00-14:30

ג'

13:00-14:00

דחופים בלבד


ד'

מעבדה – 7:30-8:00

8:00-10:00

13:00-14:30

ה'

7:30-10:00

13:00-14:30


קבלת קהל דר' נורי – לפי תיאום מראש

13:30-15:30 :'א יום

8:30-11:30 :'ד יום


קבלת קהל עמית

13:00-14:30 8:30-10 :'ה'-א ימים

חסר רכיב