חסר רכיב
שער יזכור
בחלק זה ניתן לכתוב כמה מילים על הנופלים בקיבוץ או כל טקסט אחר שרלוונטיחסר רכיב