קיבוץ גבים
חסר רכיב

לוח וגיר 23.10.2020

22/10/2020
אבי דן
קורונה
בריכת שחייה
לומדים
אתר ראשונים
אשקובית
בריכה
ועדת ביקורת
אורחות חיים
מעונות גבים
רפת
מטעים
יוזמה למבודדים
ניהול ספרייה
מש"א
צמיחה דמוגרפית
יוקי גלעד
ימימה שי
נר זכרון אוקטובר

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 23.10.2020.pdf
חסר רכיב