קיבוץ גבים

חג משק

מועד התחלה: יום שישי , 24/08/2018 , 20:00
מועד סיום: יום שישי , 24/08/2018 , 23:00
מקום האירוע: דשא מרכזי