קיבוץ גבים
חסר רכיב

12.10.18

12/09/2018
התפרנסות
אריאל ארבל מנהל אגודה חדש
עונת רחצה
בריכה
מיגוניות
תרבות
אורחות חיים
שיוך דירות
גילה זינגר
אילן ארד
מדרכות
יוקי גלעד
איתן קוחלי
אריה קוצר
מעיין צח
ועדת ספורט
מרפאה

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 12.10.2018.pdf
חסר רכיב