קיבוץ גבים
חסר רכיב

18.1.19

17/01/2019
איתי אבני
ארטישוק
חלופת האגודה
צמיחה דמוגרפית
חינוך
אורחות חיים
מערכת השירותים
קידום המרכז הקהילתי
חיזוק הלכידות הקהילתית
אורחות חיים
תקציב 2019
מעבר מקרן פנסיה מקפת למבטחים
סיכום ישיבת ועדת רכב 
ועדת ביקורת
ועדת קליטה
יאיר הררי
ימימה שי
מוסה הדרי
חגי צח
אריה קוצר
הבינתחומי גבים 2019

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 18.1.2019.pdf
חסר רכיב