קיבוץ גבים
חסר רכיב

6.9.2019

05/09/2019
דמי הבראה לבני משק
העברת רווחי העסקים לקהילה
חלוקת רווחים
בונוס שנתי
רכב בטחון
ועד מקומי
תרבות
כלבים
שינוי אורחות חיים
אוצר בחצר
נר זכרון חודש ספטמבר 

מסמכים מצורפים

6.9.2019.pdf
חסר רכיב