קיבוץ גבים
חסר רכיב

19.6.2020

19/06/2020
אורחות חיים
עצמאות כלכלית
קורונה
חיובי חשמל
מגרש משולב
בריכה
יחסי אגודה קיבוץ
ועדת פנסיה
ועדת ביקורת
ועדת ביטחון
בית מאירה
ירדן דן
סגל
תורג'מן
נר זכרון אוגוסט 

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 19.6.2020.pdf
חסר רכיב