קיבוץ גבים
חסר רכיב

24.7.2020

24/07/2020
בריכת שחייה
ליאת סמיד
בריכה
מגרש
מרכז קהילתי
קורונה
אסיפת אגודה
יו"ר עסקים
ימי מחלה
בידודים
קלוק סער
יוקי גלעד
אורחות חיים
מעיין צח
מלחי
נר זכרון יולי

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 24.7.2020.pdf
חסר רכיב