קיבוץ גבים
חסר רכיב

לוח וגיר 5.2.2021

10/02/2021
צמ"ד
בריכה
דוח כספי לשנת 2019
סולארי
רפת
לול
גד"ש
רפת
יצחקי גבים
יחסי אגודה קיבוץ
מגרש ספורט
קמינים
קורונה
האגודה לאן
ועדת קלפי
ועדת ביקורת
שבת בעשר
מנדלה
טל ניר
בית מאירה
גנון ניצן
קיבוץ שיתופי
נר זכרון ינואר

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 4.2.2021.pdf
חסר רכיב