קיבוץ גבים
חסר רכיב

לוח וגיר 11.6.2021

10/06/2021
יו"ר קיבוץ
אורחות חיים
בתי אגודה
בית הראשונים
מבנה ארגוני
ני"ע 2020
השקעות
מגרש ספורט
מרכז קהילתי
רכב בטחון
קרן עזבונות
בית מאירה
ועדת ביקורת ועד מקומי
ארכיון
שומר החומות
נר זכרון לחודש יוני 

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 11.6.2021.pdf
חסר רכיב