קיבוץ גבים
חסר רכיב

לוח וגיר 8.10.2021

07/10/2021
בחירות
כביש 5
תקציב 2022
ערעור משפחת ג'אנח 
ארטישוק
כביש 5
ועדת שיבוץ דירות
חינוך חברתי גיל בית ספר
יעדים
קשרי קיבוץ אגודה
אורחות חיים
סולאריים
נדל"ן
חקלאות
רפת
תשתיות
חוחבה
מגרש הספורט
מס אגודה
בית תפילה
אגודה יעדים לשנת 2022
תוכנית עבודה אגודה לשנת 2022
בית מאירה
צוות מניעה ומוגנות
הסדר סיעוד צרכים מיוחדים
ביטוח רכב
יוסי דביר
בית כנסת
חינוך חברתי
נר זכרון ספטמבר 

מסמכים מצורפים

לוח ויגר 8.10.2021.pdf
חסר רכיב