קיבוץ גבים
חסר רכיב

לוח וגיר 3.12.2021

02/12/2021
תקציב 2022
אורחות חיים
בית אגודה שהתפנה
צמיחה דמוגרפית
מזכירה טכנית
אורחות חיים
תקציב קהילה 2022
מבנה ארגוני
פרויקטים סולאריים
נדל"ן
חקלאות
ני"ע 2021
סולארי
גד"ש אורן
מגרש ספורט
רשיון עסק  לבריכה
פינוי קהילתי 
מסתורי אשפה
מתקני כושר
תקציב האגודה 2022
תפילות בסופי שבוע
נוהל הנחות לדמי אגודה
ועדת בריאות
עבודת אחיות
ועדת ביקורת
חינוך חברתי
ועדת תכנון
כביש מספר 5
חג המעלות
נר זכרון דצמבר 

מסמכים מצורפים

לוח וגיר 3.12.2021.pdf
חסר רכיב