קיבוץ גבים
חסר רכיב

לול

24/01/2016
כמה עובדות על לול גבים:
. ענף הלול בגבים כולל 5 לולים פעילים סה"כ.
. כיום מגדלים בגבים 5 מדגרים בשנה.
. אורך כל מדגר הוא כ- 42 יום בסה"כ.
. הלול מאוכלס כ- 60% מאורך השנה.
. הלול מהווה כ- 20% מהכנסות גבים.
. בשנים האחרונות הענף סובל מעודף היצע, שגורם למשבר מחירים ולכן מתקשה להרוויח.
. במהלך 2012 הוחל הסדר להפחתת ההיצע. ההסדר פועל ומביא לעליית מחירי הפטם וכתוצאה מכך לשיפור הרווחיות בענף.
חסר רכיב