קיבוץ גבים
חסר רכיב

ציוני דרך

05/05/2016

תאריך      אירוע  
                                                                        
1947       יום העליה על הקרקע                                                   
1952       נטיעות ראשונות של המטע                                           
1952       גידול עדר צאן                                                             
1953       אבן פינה למבנים הראשונים                                         
1953       חג החמש לגבים (נדחה בגלל אסון הרימון)                     
1953       בניית שירותים למבנים במעברות(בנגרית גבים),            
1954       חברת נוער ראשונה אחוה                                            
1955       גדעון נאור יו"ר המועצה האזורית שער הנגב                  
1956       בי"ס אזורי על אדמת גבים                                            
1956       העברת קו ירקון נגב בשדותינו                                     
1959       פרס קפלן לשלחין (שיא עולמי בגידול סלק מספוא)        
1959       בניית חדר אוכל חדש                                                  
1961       חברת נוער צור                                                         
1963       פרס העבודה( לצבי גזית –גידול פרחים )                      
1965       מפעל לייצור פסנתרים                                               
1967       חברת נוער גולן                                                        
1969       בניית שכונת בונבונירות                                            
1970       חיסול המטע                                                              
1970       שכונת טרומיים                                                         
1975       הקמת זמיר                                                               
1976       חברת נוער הראל                                                      
1978       בניית מחסן בגדים                                                      
1978       שכונת סביון                                                             
1978       גמר הלינה המשותפת- מעבר ללינה משפחתית              
1980       חברת נוער אלמוג                                                     
1980       שכונת אפקה                                                            
1983       בניית מכון חליבה                                                     
1983       שבירת מחסום 150 חברים בגבים                              
1986       שכונת עומר                                                             
1987       הקמת פולג                                                               
1995       צוות שינויי אורחות חיים                                           
2007       חג ה-60                                                                  
2014       אכלוס השכונה הקהילתית
2015       תחילת פעילות אגודת מתיישבי גבים           

                                    
חסר רכיב