קיבוץ גבים

שעות פתיחת המרפאה

מועד התחלה: יום ראשון , 24/09/2023 , 11:25
מועד סיום: יום שישי , 06/10/2023 , 11:25
מקום האירוע:
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D