קיבוץ גבים

שבת בעשר

מועד התחלה: יום שבת , 23/09/2023 , 10:00
מועד סיום: יום שבת , 23/09/2023 , 20:00
מקום האירוע:
בשבת בעשר, 23.9.2023, נפגשים במועדון, לשיח פתוח, בינינו, על יום כיפורים 1973, יום הכיפורים שחווינו בבית:

- נדבר על מי שנשאר בבית, על הנשים, על מי שהתמודדו מרחוק,

- נדבר על עצמנו, ומה שקרה לנו. אז, ואחרי שנים.

- האם פרספקטיבה של חמישים שנה יוצרת תובנות חדשות?

🕸️🦋🕸️🦋🕸️🦋🕸️
date=0&type=show&max=0&f12=%D7%A9%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%9E%D7%99%D7%9F&f4=%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8%20%D7%A0%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%9D