קיבוץ גבים

הודעה מהבריכה

מועד התחלה: יום חמישי , 18/08/2016 , 09:00
מועד סיום: יום רביעי , 31/08/2016 , 12:00
מקום האירוע: בריכה