קיבוץ גבים

הצגה בספריה -"סופסופ הסיפור"

מועד התחלה: יום חמישי , 18/05/2017 , 16:30
מועד סיום: יום חמישי , 18/05/2017 , 17:30
מקום האירוע: ספריה

מסמכים מצורפים

מידע על ההצגה.docx