קיבוץ גבים
חסר רכיב

21.7.17

21/07/2017
ועדת תכנון
זיו אביב
בריכה
מיזוג ספרייה
מתנדבים
בית ספר 
חיים רוזנברג
דוות מבוקרים של האגודה לשנת 2016
תקציב אגודה 2017
דוחות הכספיים המבוקרים של האגודה לשנת 2016
יו"ר וועד הנהלה
תקציב למיזוג ספרייה
צביעת מגוניות 
פחים ומרכזי מחזור
אשר דדון חצרן קיבוץ גבים
גינון בהרחבה
ימימה שי
דני צ'רניס
עוני
יוקי גלעד
בית אלה

מסמכים מצורפים

לוח וגיר21.7.17.pdf
חסר רכיב